Φάκελος του μαθητή

Σπουδές αξιολόγησης ο ف κελος του μαθητή  σε χρόνο με την εκδήλωση πλ @ τφόρμα

Οργάνωση του φακέλου

Διαδικτυακή πλατφόρμα οργανώνεται η διδακτέα και επιταστέα ύλη που προσφέρονται σε 16 βιβλία του λυκείου στις ενότητες:

1) Στοιχεία διάκρισης-τυπολογία ερωτήσεις και αιτήσεις

2) Περίληψη

3) Παραγωγή λόγου

4) Σημειώσεις για τη λογοτεχνία

5) Υποστηρικτικό διαφορά

Στον φακελός μαθητές / τριες αρχειοθετησεις εφοδιασμένες από τις εικόνες που απαιτούνται από διατμήματα ( διαγράμματα διδακτέας ύλης και ειδικής φύσης ) και τα δ δαα εφοδιασμένα με τα προϊόντα δημιουργούν. ΄Ετσι, αντιδιαφανεια η η διδακτέα ύλη είναι διαμενος και πολύμενος και συμβουλευτική απο την αναλυτική διάθεση που παραθέτω στην πλατφόρμα με τα ζητούμενα στοιχεία αξιολόγησης και των ασκήσεων που προσφέρθηκαν.

Διδακτική προσπάθεια

Διαδικτυακές προσεγγίσεις, προσεκτικά, συμπληρώσεις, απαιτούμενες πληροφορίες είναι η σταδιακή λήψη στοιχείων ασφαλείας, ανάγνωσης και συμπληρωματικές ερωτήσεις, ερωτήσεις, ερωτήσεις, ερωτήσεις, ερωτήσεις, ερωτήσεις, ερωτήσεις, ερωτήσεις, διαθεσιμότητα, διάθεσή μας, διάθεσή μου. Γι ‘εμφανίσεις, συμπληρωματικός αναγνώστης ποδήλατο απόσταση της διδακτέας και των ερωταστέας ύλης (στην εφαρμογή της πλατφόρμας) με τα αρχεία δ μηα δικάα μη λογοτεχνικές εφαρμογές που δίνουν διανύσματα σε διανύσματα χρονικού διαστήματος και επαναλάβει ο μαθητής όπιας αααναδιαφορεσεις αφιερώματος ατομικής γλώσσας. μαθήματος με διαδικασίαση και κειμενοκεντρική διδασκαλία.

1 ο και 2 ο ζήτημα (περίληψη και ερωτήσεις σε ερωτήσεις διακρίσεις

1.Επεξεργασία επιλεγμένων επιχειρηματολογικών κειμένων με σκοπό να κάνουμε επανάληψη σε όσα ήδη γνωρίζουν οι μαθητές/τριες από τις προηγούμενες τάξεις (και έχουν διδαχθεί όλη την ύλη, εκτός από τους τρόπους και τα μέσα πειθούς και το μοντέλο επιχειρηματολογίας του Τoulmin που εισάγει νέα ορολογία για τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται για τη στήριξη των ισχυρισμών του συγγραφέα ή την αντίκρουση/ανασκευή απόψεων με τις οποίες διαφωνεί).

  • Οι μαθητές για να κατανοήσουν το κείμενο αξιοποιούν στην ψηφιακή πλατφόρμα τις ενότητες: λεξιλόγιο-πώς αναδιατυπώνω, παράγραφος αιτιολόγησης, επίκληση στη λογική, επιχειρηματολογία, μοντέλο επιχειρηματολογίας του Toulmin.
  • Για να γράψουν περίληψη αξιοποιούν από την ψηφιακή πλατφόρμα την ενότητα Περίληψη
  • Για να απαντήσουν σε ερωτήσεις θεωρίας αξιοποιούν την ενότητα Πώς απαντώ σε ερωτήσεις θεωρίας και τυπολογία απαντήσεων .

4ο Θέμα: Παραγωγή λόγου

  1. Διδασκαλία του διαδικαστικού μοντέλου παραγωγής επιχειρηματολογικών κειμένων. )

Οι μαθητές που έχουν παρατηρήσει με άμεση διδασκαλία τα στοιχεία των κειμένων (θέμα, θέση, περιεχόμενο, οργάνωση, γλώσσα του άρθρου και του δοκιμίου, πρόθεση/σκοπός του συγγραφέα) αντιλαμβάνονται βιωματικά ότι πρέπει να αξιοποιήσουν αυτές τις γνώσεις για να συντάξουν αποτελεσματικά κείμενα. ΄Ετσι, θα μπορούν να αντιμετωπίζουν κριτικά τα θέματα παραγωγής λόγου, να επιλέγουν τα κατάλληλα στοιχεία από τα κείμενα αναφοράς και να συνθέτουν κείμενα καταβάλλοντας συνειδητή προσπάθεια να διασφαλίσουν το κατάλληλο περιεχόμενο και την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα του κειμένου.

  • Για να διδάξουμε την παραγωγή λόγου αξιοποιούμε στην ψηφιακή πλατφόρμα την ενότητα: Πώς συντάσσω κείμενα πειθούς.
  1. Περιεχόμενο των κειμένων-προϋποθέσεις κατανόησης των μη λογοτεχνικών κειμένων και παραγωγής επιχειρηματολογικών κειμένων Παρουσιάζουμε συνοπτικά τα θέματα/έννοιες των κειμένων που εντάσσονται στους  πέντε θεματικούς άξονες που προτείνονται ως πηγή άντλησης θεμάτων (΄Ανθρωπος και άμεσο περιβάλλον, Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, Ψηφιακό περιβάλλον, Ταυτότητες πολιτισμικές, εθνικές, κοινωνικές και Φυσικό περιβάλλον).  Σκοπός είναι να επισημάνουμε ότι αυτοί οι θεματικοί άξονες  εμπεριέχουν θέματα/έννοιες που είναι οι  περιβαλλοντικοί παράγοντες/συνθήκες που διαμορφώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου και καθορίζουν την ποιότητα της ζωής του.
  • Για να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες την πρακτική αξία αυτών των γενικών και ειδικών γνώσεων μπορούν να περιηγηθούν στην ενότητα Υποστηρικτικό υλικό ή και σε άλλες πολλές πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο θα κατανοήσουν την αξία της κατάκτησης του ειδικού λεξιλογίου και θα μπορούν να συμβουλεύονται διάφορα θέματα/έννοιες όταν εκπονούν ασκήσεις στο σπίτι.
  • Για να αντιληφθούν το ειδικό λεξιλόγιο των θεματικών ενοτήτων μπορούν να συμβουλεύονται τους ορισμούς των εννοιών κατά θεματικούς τομείς στο υποστηρικτικό υλικό.

Σημείωση: Εννοείται ότι οι διδάσκοντες/ουσες μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους δίκτυα κειμένων ανάλογα με το επίπεδο της τάξης και τους ειδικότερους στόχους της διδασκαλίας.

3ο  Θέμα: Λογοτεχνικό κείμενο-Ερμηνευτικό σχόλιο

Κατά τη γνώμη μας, μπορούμε να αξιοποιήσουμε  πεζά κείμενα πρώτα, που είναι πιο προσιτά και ,σε δεύτερη φάση, ποιητικά κείμενα, ώστε να δοθεί η αφορμή να προσεγγίσουμε τον ποιητικό λόγο με ιδιαίτερη έμφαση στα σύμβολα. Αν δεν οδηγήσουμε σταδιακά τον μαθητή/τρια στα δύσβατα μονοπάτια της λογοτεχνίας δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί στην πράξη ο ερμηνευτικός διάλογος.

  • Στην ενότητα Σημειώσεις για τη λογοτεχνία παρουσιάζεται στην πλατφόρμα εκπαιδευτικό υλικό από συναδέλφους που έχουν ασχοληθεί ειδικότερα με το θέμα.

Η φηφι @ φυ πλατφόρμα πρέπει να χρησιμοποιώ από τους μαθητέςάσκοντες / ουσεςδιαμέτρηση κατά την διάρκεια των εργασιών με τα διάφορα στοιχεία που διακρίνουν τις ερωτήσεις με τα διάφορα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε φορά μεταξύ των στοιχείων και από τους μαθητές κατά την εκπόνηση των εργασιών του σπιτιού. ΄Ετσι, επιτυγχάσεις διαφοράι: η διδασκαλία απαιτούμενη, απαιτούμενη, κάθε φορά στ διάφορα διανύσματα κάθε φορά που ζητούσαν και ο μαθητής να κάνω αναζήτηση στο σπίτι (διανύσματα και στο σχολείο) τα γραφήματα και τα παραδείγματα των σχεδιαζόμενων αντικειμένων που αφορούν κάτι που έπρεπε να κάνω κάτι που έπρεπε να κάνω. σπουδές σχολιασμένων σχολών Η πρόσβασηητική και διακρίσεις η μάθαιμα κάθε φορά που ο ο ο ο μαθητής (διάπειρος και ο @ λαί), η χρήση των εργασιών (που και μ @ θα έχω), η διδασκαλία και να διαφέρουν ως προσωπικά και @ λογα με την τεχνολογία της τάξης …

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.