Τρόπος εξέτασης, οδηγίες διδασκαλίας, Προγράμματα σπουδών

 

Αξιολόγηση του μαθήματος Νεα Ελληνικά

Για την εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» Γενικής Παιδείας, οι υποψήφιοι/ες αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου. Δίνονται στους/στις υποψηφίους/ες δύο ή τρία μη διδαγμένα κείμενα, συνολικής έκτασης έως τρεις σελίδες, ένα εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή, (ποίημα, διήγημα, μυθιστό- ρημα ή θεατρικό έργο)· τα υπόλοιπα κείμενα μπορεί να είναι σε ολοκληρωμένη, ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή: δημοσιογραφικά άρθρα, συνεντεύξεις, κριτικές, δοκίμια, επιστημονικά κείμενα, αφίσες με λεζάντα, πληροφοριακά κείμενα με εικόνες, σκίτσα, πίνακες ή διαγράμματα κ.ά.), διαφορετικά μεταξύ τους ως προς το κειμενικό είδος, ώστε να αποτιμάται η αναγνωστική ικανότητα των υποψηφίων σε ποικιλία κειμενικών ειδών. Τα κείμενα μπορούν να συνοδεύονταια πό σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν στάσεις, αξίες, ιδέες κ.ά. βασιζόμενοι/ες σε στοιχεία των κειμένων, καθώς επίσης να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο

   Α & Β Λυκείου

   Γ Λυκείου

Συμπληρωματικές οδηγίες  και ενδεικτικά κριτήρια ΙΕΠ 11-11-2020

Ρουμπρίκες αξιολόγησης

Εξεταστέα ύλη αποφοίτων ΦΕΚ Νεοελληνική γλώσσα – Λογοτεχνία Πανελλαδικές 2020-2021

Συμπληρωματικές οδηγίες 10-1-2020

ΦΕΚ 441 3-12-2019

Μοντέλο Συνεξέτασης Τροποποίηση Αυγούστου 2019

ΦΕΚ διδακτικά βιβλία – Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικές  Ιούλιος 2019

Πρόγραμμα σπουδών-Συνεξέταση Νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας

 

ΦΕΚ 4134, 9-9-2021 Τρόπος εξέτασης και βαυμολόγησης όλων των μαθημάτων

Συμπληρωματικές οδηγίες  και ενδεικτικά κριτήρια ΙΕΠ 11-11-2020

Εξεταστέα ύλη αποφοίτων ΦΕΚ Νεοελληνική γλώσσα – Λογοτεχνία Πανελλαδικές 2020-2021

Συμπληρωματικές οδηγίες 10-1-2020

ΦΕΚ 441 3-12-2019

Μοντέλο Συνεξέτασης Τροποποίηση Αυγούστου 2019

ΦΕΚ διδακτικά βιβλία – Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικές  Ιούλιος 2019

Πρόγραμμα σπουδών-Συνεξέταση Νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας

 

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.