Πώς συντάσσω κείμενα πειθούς

Η θεωρία στην πράξη 

 Θέμα Δ

 

«Το τέταρτο θέμα αφορά  την γραπτή παραγωγή κριτικού  λόγου,  300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα του  θέματος), το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό  είδος) και ζητεί από τους μαθητές/τριες την ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη συμφωνία  ή τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει  το κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς.».

(Νέα Ελληνικά,  «Εμείς και ο άλλοι…» Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥι ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2019, σελ.146)

 

Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες. (οδηγίες διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων, σελ.22)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά, με παραδείγματα και γραφήματα,  όλες οι φάσεις εργασίας σύμφωνα με το διαδικαστικό μοντέλο παραγωγής λόγου που προτείνεται

Νεοελληνική Γλώσσα, Φάκελος εκπαιδευτικού-Διδακτικές προτάσεις, 2019

Δ θέμα τρόπος αξιολόγησης

  Διδακτέα ύλη και παραγωγή λόγου-εισαγωγή

  Στάδια συγγραφικής διαδικασίας-διαδικαστικό μοντέλο παραγωγής  κειμένων πειθούς

 

1. Στη φωτοτυπία

   Διαβάζω τις οδηγίες παραγωγής λόγου-η σημασία των ζητουμένων

2. Στο πρόχειρο: Συγκεντρώνω το υλικό μου και κάνω διάγραμμα

  Εκφωνήσεις θεμάτων και μεθοδολογία οργάνωσης ιδεών και επιχειρημάτων/διάγραμμα-΄Ασκηση

3η Ενέργεια:Γράφω-κειμενοποιώ τις σημειώσεις μου

Παρατηρώ ένα επιχειρηματολογικό κείμενο (υποστήριξη άποψης) για να εφαρμόσω κι εγώ όσα μαθαίνω στην πράξη

Η θεωρία στην πράξη-παράδειγμα

Αναπτύσσω τις απαντήσεις μου αξιοποιώντας όσα μαθαίνω για την παράγραφο αιτιολόγησης,τα επιχειρήματα, τα παραδείγματα, τα μέσα πειθούς.

    Γλωσσικό και υφολογικό επίπεδο

  Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά-πίνακες

  Επικοινωνιακό πλαίσιο προλόγου

Δοκίμιο

  Άρθρο

Επιστολή

  Ομιλία

 

 

ΙΕΠ Κριτήριο 1 Τα στερεότυπα για τα φύλα σε παιδικά βιβλία της προσχολικής ηλικίας

ΙΕΠ Κριτήριο 2 ΠΟΛΕΜΟΣ

ΙΕΠ Κριτήριο 3 Στάση απέναντι στην τεχνολογική πρόοδο

ΙΕΠ Κριτήριο 4 Τα εφόδια των νέων

 

 

Ζητούμενο Αιτιολόγηση άποψης

  Ζητούμενο Ανασκευή άποψης

  Ζητούμενο Ο ρόλος των επιστημόνων

Ζητούμενο Περιστατικά παραδείγματα

Ζητούμενο Αιτίες -αποτελέσματα-τρόποι αντιμετώπισης

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.