Υλικό από επιμορφώσεις

Στην Ενότητα αυτή δημοσιεύεται εκπαιδευτικό υλικό που θεωρούμε ότι μπορεί να χρησιμεύσει για τη διδασκαλία του μαθήματος Νέα Ελληνικά. Το Εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να είναι

Α. Ενδεικτική βιβλιογραφία

Β. Υλικό από Επιμορφωτικές συναντήσεις και ημερίδες

Γ. Διδακτικές προτάσεις/σενάρια  από συναδέλφους

Δ. Ενδεικτικοί προγραμματισμοί διδασκαλίας

Ε. Αποδελτίωση των κειμένων που περιέχονται στα βιβλία διδασκαλίας

και γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.