Θεματικές ενότητες

Παρά το γεγονός ότι στις επιμορφώσεις τονίστηκε ότι δεν είναι αναγκαίες οι πραγματολογικές γνώσεις των κοινωνικών επιστημών στη διδασκαλία, νομίζω πως θα συμφωνήσουμε ότι οι μαθητές που δεν έχουν γνωστικό υπόβαθρο είναι φυσικό να μην κατανοούν τα κείμενα, αφού οι λέξεις στα κείμενα συμβολίζουν έννοιες. Το πρόβλημα των μαθητών δεν είναι γλωσσικό, είναι γνωσιακό. Επομένως, καλό είναι να έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία αναζήτησης ορισμών και εννοιολογικών αναλύσεων.
Στην ενότητα αυτή, επομένως, παρουσιάζονται πραγματολογικά στοιχεία για τον άνθρωπο, το κοινωνικό, φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον καθώς και για τις διεθνείς σχέσεις στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή θέματα που καλύπτουν τους προτεινόμενους θεματικούς άξονες σύμφωνα με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

   Εισαγωγή

   Θεματικοί Τομείς

  Ποιοι είναι οι Θεματικοί Τομείς-Πρακτική Αξιοποίηση κατά τη γραπτή δοκιμασία

  Άνθρωπος (Ανάγκες, προσωπικότητα)

  Ποιότητα Ζωής

  Φύση – Δομημένο Περιβάλλον

  Φυσικό περιβάλλον, οικολογικό πρόβλημα, ειδικό λεξιλόγιο και δίκτυο κειμένων

   Κοινωνικό Περιβάλλον

Πολιτισμός

Νέες τεχνολογίες

Νέες τεχνολογίες και 4η Βιομηχανική επανάσταση-τεχνητή νοημοσύνη-γλωσσάρι

Οικονομία

  Πολιτεία

  Ηθική-Κοινωνικές Αξίες

Η κρίση του πολιτισμού

Ηθική

  Θέματα Ιστορίας-Εποπτικός ιστορικός πίνακας

  Αρχαιότητα-15ος αι. – Βυζάντιο

  15ος αι-20ος αι.

Θέματα/έννοιες-θεματικοί τομείς και δίκτυα κειμένων

   Διαγράμματα εννοιών κατά τάξεις

 

    Άνθρωπος-Κοινωνικοποίηση

    Γλώσσα-Εισαγωγή

  Γλώσσα-εννοιολογικές συσχετίσεις

    Η σημασία της γλώσσας – Προφορικός και γραπτός λόγος

    Αναλφαβητισμός

    Γλωσσική κρίση – Τρόποι αντιμετώπισης

    Greeklish

  Γλωσσομάθεια Καίσαρη

Γλωσσομάθεια

  Διάλογος

    Η γνώση είναι δύναμη

    Εφηβεία

    Οι γενιές, η γενιά Ζ

Ενδυμασία

  Μόδα

    Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία

    Οικογένεια

    Πρότυπα

    Τρίτη ηλικία

Χάσμα των γενεών

Λακωνικότητα

ΜΜΕ – Πληροφόρηση – Εννοιολογικές συσχετίσεις

  Ο τύπος ως τέταρτη εξουσία

  ΜΜΕ-εννοιλογικές διευκρινίσεις και πληροφορική

  Κινητή τηλεφωνία

Ριάλιτι – Τηλεπαιχνίδια

   Βιβλίο

  Κόμικς

    Οικονομία-εισαγωγή εννοιολογικές διευκρινίσεις

   Εργασία-εισαγωγή

  Εργασία – Αλλοτρίωση

Πνευματικές και χειρωνακτικές εργασίες

    Εργασία, ειδίκευση, ανεργία ppt

    Ανεργία

    Επιλογή επαγγέλματος ΣΕΠ

    Διαφήμιση-κατανάλωση

Τηλεργασία

Τηλεργασία ppt

   Εργασία – Τηλεργασία – Επαγγέλματα, με ανάπτυξη παραγράφων

    Διαφήμιση-Καταναλωτισμός

  Καταναλωτισμός

  Κριτική

Κριτική έργων τέχνης Kesari

   Αυτοκριτική-Αυτογνωσία

   Αξιολόγηση στο σχολείο

Στερεότυπα – προκαταλήψεις – ρατσισμός

   Διεθνής χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

  Ισοτιμία των δύο φύλων 

    Άτομα με ειδικές ανάγκες

    Βία-Εγκληματικότητα-Χουλιγκανισμός

 

  Αισθητική αγωγή

Ανθρωπιστική και τεχνοκρατική εκπαίδευση

  Γενιές ανθρωπίνων δικαιωμάτων

    Ανθρώπινα δικαιώματα

    Ανθρωπισμός

    Ανώτατη εκπαίδευση

    Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός

    Βία Εγκληματικότητα Χουλιγκανισμός

    Γνήσια τέχνη & μαζική κουλτούρα

    Δια βίου μάθηση-Εκπαίδευση-Αυτομόρφωση

    Διαφήμιση

    Διαπολιτισμική εκπαίδευση

    Διαρροή εγκεφάλων

    Δημοκρατία

    Διεθνής κοινότητα

    Διεθνισμός

    Δίκαιο Βία Εισαγωγή

    Εγκληματικότητα

    Εθελοντισμός

    Εθελοντισμός ΜΚΟ

  Εθισμός στο διαδίκτυο

    Εθνικισμός Ρατσισμός

    Εθνικοί πολιτισμοί

    Εθνικός τομέας-Ιστορία

    Εισαγωγή στην πολιτική ζωή

    Ελευθερία

    Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία

    Ενδοσχολική βία Εκφοβισμός

    Έντονοι ρυθμοί ζωής

    Επιστήμη-Τεχνολογία

    Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση

    Ευρωπαϊκή Ένωση

    Η γνώση είναι δύναμη

    Θανατική Ποινή – Δίκαιο της Πυγμής

    Ισοτιμία των δύο φύλων

    Κλωνοποίηση

    Κοινωνικός κομφορμισμός-Μαζοποίηση

    Λαϊκισμός-Λαϊκότητα

    Μεσσιανισμός

    ΜΚΟ

    Μνημεία

    Νόμοι και Δίκαιο

    ΜΚΟ

    Οργανισμός Ηνωμένων Έθνων

    Οικολογικό πρόβλημα – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

    Οικονομική Κρίση

    Παγκοσμιοποίηση

    Παγκοσμιοποίηση-διεθνισμός-δίκτυο κειμένων 

    Παιδεία – εκπαίδευση – εισαγωγή

    Παιδεία και εκπαίδευση

    Παράγοντες που διαμόρφωσαν

    Παράδοση

    Παρελθόν-Πολιτισμός-Έννοιες

    Πατριωτισμός

    Πνευματικός άνθρωπος

    Πόλεμος – Ειρήνη

    Πολιτεύματα

    Πολιτικός τομέας-Εννοιολογικές συσχετίσεις

    Πολυπολιτισμικές κοινωνίες-Ξενοφοβία

    Πυρηνική ενέργεια

    Στερεότυοπα-Προκαταλήψεις-Ρατσισμός

    Τι σημαίνει ανθρωπιστική κρίση μέσα στην κρίση

    Τουρισμός-Σχολικές εκδρομές

    Τρομοκρατική ενέργεια

    Φυσικό περιβάλλον-Οικολογικό πρόβλημα

    Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός

    Χώρες του κόσμου

   Υλικό 1

    Υλικό 2

    Υλικό 3

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.