Η θεωρία στην πράξη

Η ενότητα αυτή σκοπό έχει να λειτουργήσει ως εργαλείο διδασκαλίας  για την προετοιμασία των μαθητών  ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος Νεοελληνική γλώσσα Γι’ αυτό τον σκοπό το εκπαιδευτικό υλικό οργανώνεται με βάση τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος Νεοελληνική γλώσσα:  (12 Αυγούστου 2019,  Εφημερίδα της κυβερνήσεως, τεύχος δευτερο Αρ. Φύλλου 3164)

  • μη λογοτεχνικά κείμενα (περιεχόμενο, οργάνωση, επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας των κειμενικών ειδών και τύπων, απαντώ σε ερωτήσεις θεωρίας)
  • περίληψη (συνοπτική απόδοση μέρους του κειμένου)
  • παραγωγή κριτικού λόγου (κείμενα επιχειρηματολογίας)
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.