Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΑ

Αδαλόγλου, Κ. (2007), Η γραπτή έκφραση των μαθητών. Προτάσεις για την αξιολόγηση και τη βελτίωσή της, Αθήνα: Κέδρος.
Adam , J.-M. (1999), Τα κείμενα: τύποι και πρότυπα. Αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία, εξήγηση και διάλογος, μτφρ. Γιάννης Παρίσης, επιμ. Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, Αθήνα: Πατάκης.
Bernard, C. (1999), Η σχέση με τη γνώση, μτφρ. Μιχάλης Καραχάλιος – Ευανθία Λινάρδου-Καραχάλιου, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Γεωργακοπούλου, Α., Γούτσος , Δ. (1999), Κείμενο και επικοινωνία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Γιακουμάτου, Τ., Νικολαϊδου, Σ. (2001), Διαδίκτυο και διδασκαλία. Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, Αθήνα: Κέδρος.
Γιακουμης, Π., Γρηγοριαδης, Ν., Δανανιήλ, Α., Παπαϊωάννο άννο άννο άννο υ, Π. (1993), Έκθεση ιδεών. Λόγος δημιουργικός, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Γνωστικη Ψυχολογια (1998), Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Γνωστικη Ψυχολογια (1999), Σκέψη και λύση προβλημάτων, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Γνωστικη Ψυχολογια (1999), Γλώσσα και σκέψη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Γρηγοριάδης, Ν. (1981), Το δημιουργικό γράψιμο, η τέχνη και η τεχνική του, Αθήνα: Γρηγόρης.
Γρηγοριάδης, Ν. (1990), Η παράγραφος, το δημιουργικό γράψιμο: η τέχνη και η τεχνική του, Θεσσαλονίκη: Κώδικας.
Δημακόπουλος, Γ. (2001), Περίληψη: σύνθεση και αξιολόγησή της, Αθήνα: Γρηγόρης.
Δημητρόπουλος, Β. (2008), Μοντέλο σχεδίου μαθήματος. Η διαθεματικότητα… με απλά λόγια – Πολλαπλή νοημοσύνη, συναισθηματική νοημοσύνη, Αθήνα: Επιμορφωτικό πρόγραμμα ΟΕΠΕΚ 2007-2008.
Eco, U., Del Giudice, D., Ravasi, G. (2006), Η δύναμη των λέξεων, μτφρ. Έφη Καλλιφατίδη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού (1998), Γνωστική ψυχολογία και εκπαίδευση, επιμ. Λουκία Μπεζέ, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Κατσιμάν άν η, Κ., Ρουσσου, Ε. (1992), Φιλοσοφία, Γ’ Λυκείου, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Κενω, Ρ. (1984), Ασκήσεις ύφους, μτφρ. Αχιλλέας Κυριακίδης, Αθήνα: Ύψιλον.
Κλαιρησ, Χ., Μπαμπινιωτησ, Γ. (2005), Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Δομολειτουργική-επικοινωνιακή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Κουλαϊδης, Β. (επιμ.) (2007), Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής-δημιουργικής σκέ¬ψης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Lloyd, P. (1998), Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Lyons, J. (2004), Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, μτφρ. Μ. Αραποπούλου – Μ. Βραχιονίδου – Α. Αρχάκης – Αι. Καρρά, Αθήνα: Πατάκης.
Μακρης, Χ. (2001), Επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία, Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
Ματσαγγουρας, Η. (2004), Η σχολική τάξη. Κειμενοκεντρική προσέγγιση του Γραπτού Λόγου, Αθήνα: Γρηγόρης.
Ματσαγγουρας , Η. (2007), Στρατηγικές διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη, Αθήνα: Gutenberg.
Μητσης, Ν. (1999), Η διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη, Αθήνα: Gutenberg.
Μπαλασκας ας , Κ., Αγγελακος ος , Κ. (επιμ.) (2005), Γλώσσα και λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Μπαλουμη, Ε. (1970), Η περιγραφή. Στοιχεία δομής, σύνθεση, Αθήνα: Γρηγόρης.
Μπαμπινιώτης, Γ. (1980), Θεωρητική Γλωσσολογία. Εισαγωγή στη σύγχρονη γλωσσολογία, Αθήνα: αυτοέκδοση.
Μπαμπινιώτης, Γ. (1991), Γλώσσα και λογοτεχνία, Αθήνα: Γ. Γκέλμπεσης.
Μπαρτ, Ρ. (1983), Ο βαθμός μηδέν της γραφής. Νέα κριτικά δοκίμια, Αθήνα: Ράππα.
Νεα Παιδεια (1988), τεύχος 12: «Αφιέρωμα στην έκθεση», Αθήνα.
Νεοελληνικη Γραμματικη (1991), αναπροσαρμογή της μικρής Νεοελληνικής γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλ-λίδη, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Νεοελληνικη Γραμματικη της Δημοτικης (1991), Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
Ong, W. J. (1997), Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη, μτφρ. Κώστας Χατζηκυριάκου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ) (1983), Νέα ελληνικά, Σεμινάριο 2, Αθήνα: ΠΕΦ.
Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ) (1989), Γλώσσα, Έκθεση, Λογοτεχνία, Σεμινάριο 11, Αθήνα: ΠΕΦ.
Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ) (2004), Ο φιλόλογος στη σύγχρονη κοινωνία: σπουδές, δυνατότητες, προοπτικές, Σεμινάριο 32, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Παπαδοπούλου, Σ. (2005), Η ολική γλώσσα στη διδακτική της γλωσσικής έκφρασης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
Παπαϊωαννου, Π., Πατουνα , Α. (2003), Η Περίληψη ως κείμενο και αντικείμενο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Παπανουτσος , Ε. Π. (1985), Λογική, Αθήνα: Δωδώνη.
Παπαριζος , Χ. (1990), «Επικοινωνιακή προσέγγιση, θεωρητικό πλαίσιο∙ προϋποθέσεις η πρόταση εφαρμογής.
Έρευνα στα βιβλία Η γλώσσα μου», Νέα Παιδεία, Αθήνα.
Παππας, Θ. (2002), Η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, Αθήνα: Καρδαμίτσας.
Ροντάρι, Τζ. (2003), Γραμματική της φαντασίας, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Σακελλαριαδης, Γ. (1997), Στοιχεία μορφολογίας, μορφήματα και παραγωγικές καταλήξεις της Νεοελληνικής, Αθήνα: Σαββάλας.
Σαμαρτζη, Σ. (1995), Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες, Αθήνα: Παπαζήσης.
Σαραφ ιδου, Τ. (2003), Θέματα σύνταξης και λόγου της νέας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, Σταμούλης.
Συντακτικο της Νέας Ελ ληνικής, Α´, Β´ και Γ´ Γυμνασίου, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Timba l-Duclaux, L. (1993), Το δημιουργικό γράψιμο, μτφρ. Γιάννης Παρίσης, Αθήνα: Πατάκης.
Τοκατλίδου, Β. (2000), Εισαγωγή στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Προβλήματα-προτάσεις, Αθήνα: Οδυσσέας.
Τοκατλίδου, Β. (2004), Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση, Αθήνα: Πατάκης.
Τσολακης, Χ., Αδαλογλου, Κ., Αυδη, Α., Γρηγοριαδης, Ν., Δαν ιηλ, Α., Ζερβου, Ι., Λοππα, Ε., Ταν ησ, Δ. (2007), Έκφραση-
Έκθεση για το Ενιαίο Λύκειο: αναθεωρημένη έκδοση, τεύχος Γ´, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Τσολακης, Χ., Αδαλογλου, Κ., Αυδη, Ι., Λοππα, Ε., Ταν ησ, Δ. (2007), Έκφραση-Έκθεση για το Ενιαίο Λύκειο: αναθεωρημένη έκδοση, τεύχος Α´, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Τσολακης, Χ., Αδαλογλου, Κ., Αυδη, Ι., Λοππα, Ε., Ταν ησ, Δ. (2007), Έκφραση-Έκθεση για το Ενιαίο Λύκειο: αναθεωρημένη έκδοση, τεύχος Β´, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Κεντρο Εκπαιδευτικης Ερευνας (ΚΕΕ) (1998), Διαγνωστική αξιολόγηση. Στοιχεία μεθοδολογίας και ενδεικτικά παραδείγματα διαγνωστικών δοκιμασιών για τους μαθητές της Α´ Λυκείου, τεύχος Α´, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Κεντρο Εκπαιδευτικης Ερευνας (ΚΕΕ) (1999), Αξιολόγηση των μαθητών της Α´ Λυκείου στη Νεοελληνική γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση), Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Κεντρο Εκπαιδευτικης Ερευνας (ΚΕΕ) (1999), Αξιολόγηση των μαθητών της Β´ Λυκείου στη Νεοελληνική γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση), Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Κεντρο Εκπαιδευτικης Ερευνας (ΚΕΕ) (1999), Αξιολόγηση των μαθητών της Γ´ Λυκείου στη Νεοελληνική γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση), Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (1997), Συμπληρωματικός οδηγός για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στην Α´ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 1997-1998, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (1998), Ενιαίο Λύκειο, Ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών. Η εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (1999), Γλώσσα και Ιστορία. Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (1999), Λογική Θεωρία και Πρακτική, Γ´ τάξη ενιαίου Λυκείου, μάθημα επιλογής, Αθήνα: ΟΕΔΒ
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (1999), Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2000), Νέα Ελληνικά. Τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια, Α´ τάξη, 1ου κύκλου, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2000), Νέα Ελληνικά. Τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια, Β´ τάξη, 1ου κύκλου, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2001), Νέα Ελληνικά. Τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια, 2ου κύκλου, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2001), Γλωσσικές ασκήσεις για το Ενιαίο Λύκειο, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2006), Έκφραση-Έκθεση. Ενιαίο Λύκειο, «Βιβλίο του καθηγητή», τεύχος Α´, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2006), Έκφραση-Έκθεση. Ενιαίο Λύκειο, «Βιβλίο του καθηγητή», τεύχος Β´, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2006), Έκφραση-Έκθεση. Ενιαίο Λύκειο, «Βιβλίο του καθηγητή», τεύχος Γ´, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2006), Επιμόρφωση στελεχών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., τα Α.Π.Σ. και το νέο διδακτικό υλικό του Γυμνασίου, Αθήνα: Επτάλοφος.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2006), Λεξικό λογοτεχνικών όρων, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2006), Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών της Ελληνικής γλώσσας για το Γυμνάσιο, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2006-2007), Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2007), Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο. Θεματικοί κύκλοι, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2007), Νεοελληνική γλώσσα, Α´ Γυμνασίου, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2007), Νεοελληνική γλώσσα, Β´ Γυμνασίου, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο (2007), Νεοελληνική γλώσσα, Γ´ Γυμνασίου, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτουτο – ΚΕΕ (2000), Γενικές αρχές και υποδείξεις για την αξιολόγηση των γραπτών εξετάσεων της Β´ και Γ´ τάξης Ενιαίου Λυκείου, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Φραγκουδακη, Α. (1981), Γλώσσα και ιδεολογία. Κοινωνιολογική προσέγγιση της Ελληνικής γλώσσας, Αθήνα:Οδυσσέας.
Φρυδάκη, Ευ. (1999), Πέντε μελετήματα για τη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας, Αθήνα: αυτοέκδοση.
Χαραλαμποπουλος , Α., Χατζησαββιδης, Σ. (1997), Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. Θεωρία καιπρακτική εφαρμογή, Θεσσαλονίκη: Κώδικας.
Χατζησαββιδης, Σ., Χατζησαββιδου, Α. (2011), Γραμματική της Νέας Ελληνικής γλώσσας, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Αδαλόγλου Κ. (1998), «Ο λόγος και οι Σημειώσεις-Περίληψη», Ο Φιλόλογος, 53: 195-204.
Αγγελάκος , Κ. (1999), «Λόγος πυκνός και κρουστός. Σκέψεις για τη διδακτική και την αξιολόγηση της περίληψης», Νέα Παιδεία, 90: 68-72.
Μαρωνί της, Δ. Ν. (2008), «Δημοσιογραφικός λόγος», Το Βήμα, 11/5/2008.
Παπανούτσος , Ε. Π. (1989), «Ο πυκνός και λιτός λόγος», στο του ιδίου, Το δίκαιο της πυγμής, Δωδώνη, σσ. 138-143.
Παπασταματης, Α. (1998), «Είναι αποτελεσματική η διδασκαλία του “σκέπτομαι και γράφω”;», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 28: 37-56.
Σκοταρασ, Ν. (2007-2008), «Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην τάξη», Επιμορφωτικό πρόγραμμα ΟΕΠΕΚ.
Χατζηγιαννόγλου, Θ. (2007-2008), «Σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας», Επιμορφωτικό πρόγραμμα ΟΕΠΕΚ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αδάλογλου, Κ. (2000), «Η αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης των μαθητών. Προβληματισμός και προτάσεις μέσα από πέντε ερωτήματα» 
Αδαλογλου, Κ. (2008), «Η προφορικότητα στο δοκίμιο με ελεύθερη οργάνωση και ο προσχεδιασμένος προφορικός λόγος» 
Αδάλογλου, Κ. (2008), «Οι λειτουργίες της γλώσσας»
Αδάλογλου, Κ. (2009), «Αξιολόγηση των επιχειρημάτων I,II»
Αδαλογλου, Κ. (2009), «Οργάνωση του λόγου με αιτιολόγηση»
Αδάλογλου, Κ. (2012), «Διδακτικές δοκιμές, Περίληψη σε γραπτό λόγο»
Αδαλογλου, Κ. (2012), «Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο»
Αραποπού λου, Μ., Γιαννο υλοπού λου, Γ. (2009), «Η χρήση της γλώσσας στα μη γλωσσικά μαθήματα: ο λόγος των
επιστημών»
Αυδη, Α. (2008), « Εισαγωγή στο δοκίμιο»
Αυδη, Α. (2009), «Προσέγγιση του επιστημονικού λόγου»
Αυδη, Α. (2012), «Προφορικός και γραπτός λόγος»
Αυδη, Α. (2012), «Τα είδη του δοκιμίου, η οργάνωση του δοκιμίου, η πειθώ στο δοκίμιο»
Δενδρινου, Β. (2009), «Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας»
ΚΕΓ (2008), «Περίληψη»
Kalantzis, M., Cope, B. (2001) «Πολυγραμματισμοί», μτφρ. Ν. Γεωργίου
Κατη, Δ. (2009), «Η απόκτηση της γλώσσας»
Κοντογιάννη, Σ. (2004), «Λογοτεχνικός και δημοσιογραφικός λόγος» 
Κωστουλη, Τ. (2009), «Κειμενοκεντρική προσέγγιση και γλωσσικό μάθημα»
Λοππα, Ε. (2012), «Δοκίμιο και λογοτεχνία»
Λοππα, Ε. (2012), «Τα είδη του δοκιμίου»
Λυκου, Χ. (χ.χ.), «Η συστημική λειτουργική γραμματική του Μ.Α.Κ. Halliday»
Μητσικοπούλου, Β. (2009), «Επίπεδο ύφους»
Μητσικοπούλου, Β. (2009), «Γραμματισμός»

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Μητσικοπούλου, Β. (2012), «Λόγος»
Μητσικοπούλου, Β. (2012), «Η περιγραφή» 
Μητσικοπούλου, Β. (2012), «Κείμενο και κειμενικό είδος»
Μπουτουλούση, Ε. (2009), «Γλωσσική επίγνωση» 
Νικηφορίδου, Κ. (2009), «Γλωσσική αλλαγή»
Πολίτης, Π. (2009), «Ο λόγος της πειθούς» 
Πολίτης, Π. (2009), «Προφορικός και γραπτός λόγος»
Πολίτης, Π. (2011), «Μέσα μαζικής ενημέρωσης: το επικοινωνιακό πλαίσιο και η γλώσσα τους» 
Πολίτης, Π. (2012), «Ο λογοτεχνικός λόγος» 
Πολιτης, Π. (2012), «Ο πληροφοριακός λόγος»
Πολίτης, Π. (2012), «Περίληψη»
Πολίτης, Π. (2012), «Ο εκφραστικός λόγος»
Πολίτης, Π. (2012), «Επιχειρηματολογία» 
Σέμογλου, Ου. (χ.χ.), «Η γλώσσα της εικόνας και η εκπαίδευση»
Στυλιανού-Χατζηαναστάση, Σ. (2006-2007), «Το κειμενικό είδος της επιστολής»
Τανής, Δ. (2009), «Η μεθόδευση της περιγραφής, η γλώσσα της περιγραφής»
Τσιτσιρίκου-Θεοδοσιάδη, Κ. (2010), «Μεθοδολογία επιστολής»
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (2006-2007), «Παραγωγή επικοινωνιακού λόγου: επιστολή – γράμμα– Γ´ Γυμνασίου»
Χαραλαμπόπουλος , Α. (2008), «Η στροφή προς την επικοινωνιακή προσέγγιση για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.