Κριτήρια

  1. Κριτήρια για κάθε τάξη

1. Κριτήρια για κάθε τάξη

Α' Λυκείου

Κείμενα για μελέτη από τα σχολικά βιβλία

Νέοι-εφηβεία
Γ΄ηλικία
Υγεία-διατροφή
Φιλία-έρωτας
Αμφισβήτηση
Χάσμα γενεών
Επικοινωνία
Γλώσσα-λόγος
Προφορικός και γραπτός λόγος
Διάλογος
Γλωσσομάθεια
Αναλφαβητισμός
Γλωσσικό ζήτημα
Λεξιπενία
Εκπαίδευση-παιδεία
Δάσκαλος
Παιχνίδι
Αθλητισμός
Ελεύθερος χρόνος
Ψυχαγωγία
Αστείο-κωμικό
Γέλιο

Κορυφή

Β' Λυκείου

Κείμενα για μελέτη από τα σχολικά βιβλία

Κριτική
Αυτοκριτική
Αυτοέλεγχος
Αυτογνωσία
Λακωνικότητα
Παιδεία-δάσκαλος
Εκπαίδευση
Πληροφόρηση-Παραπληροφόρηση
Δημοσιογραφία
Κώδικας δημ.δεοντολογίας
Τηλεόραση
Internet
Ελεύθερος χρόνος
Ψυχαγωγία
Ριάλιτι
Βιβλίο
Κόμικς
Τέχνη
Καλλιτέχνης
Κριτική της τέχνης-κριτικός
Εργασία-επάγγελμα-τηλεργασία
Εξειδίκευση
Επαγγελματικός προσανατολισμός
Ανεργία
Διαφήμιση
Υπερκατανάλωση-Αλλοτρίωση
Στερεότυπα-προκαταλήψεις
Ρατσισμός

Κορυφή

Γ' Λυκείου

Κείμενα για μελέτη από τα σχολικά βιβλία

Επιστήμη-επιστήμονας
Γενετική-Βιοηθική
Πληροφορική-Internet
Πυρηνική ενέργεια
Διαφήμιση-υπερκατανάλωση-αλλοτρίωση
Τουρισμός-αγροτουρισμός
Σχολικές εκδρομές
Φύση-οικολογικό πρόβλημα
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Ανθρώπινα δικαιώματα
Ελευθερία-ευθύνη
Οικουμενική διακήρυξη Ο.Η.Ε.
Μ.Κ.Ο.
Ανθρωπισμός
Εθελοντισμός
Κοινωνία-στερεότυπα-σεξισμός
Βία-εγκληματικότητα
Νόμοι-θανατική ποινή
Παιδεία-πνευματικός άνθρωπος
Παράδοση
Ιστορία-λογοτεχνία
Μνημεία και εκπαίδευση
Πολιτική κοινωνικοποίηση
Πολιτική αδιαφορία
Δημοκρατία-Ολοκληρωτισμός
Λαϊκότητα-λαϊκισμός
Μαζοποίηση
Μεσσιανισμός
Ενωμένη Ευρώπη
Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση
Παγκοσμιοποίηση
Εθνισμός-εθνικισμός
Διεθνισμός-Οικουμενισμός
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Μετανάστευση-πρόσφυγες
Μισαλλοδοξία-ρατσισμός
Ξενοφοβία-ξενομανία
Πόλεμος-ειρήνη
Τρομοκρατία

Κορυφή

Επικοινωνία

Κάππου Μαρία

Εκπαιδευτικός-Φιλόλογος

τηλ. 22940 33277, 6973416076

e-mail:
mkappou@gmail.com