Αναλύσεις εννοιών

  1. Θεματικοί τομείς
  2. Τα θέματα / έννοιες κατά τάξεις
  3. Βιβλιογραφία

1. Θεματικοί τομείς

Έννοιες και θεματικοί τομείς: 01 02 03
Φυσικό και δομημένο περιβάλλον
Άνθρωπος
Βιοτικό επίπεδο και ποιότητα ζωής
Κοινωνικό περιβάλλον

Ηθική ζωή - Κοινωνικές αξίες

Πολιτισμός
Χαρακτηριστικά σύγχρονης εποχής: 01 02 03
Οικονομία
Ο ρόλος της πολιτείας
Έννοιες που απαιτούν ιστορική αναδρομή
Συνοπτική ιστορία του πολιτισμού: 01 02
Σύντομοι ορισμοί κατά θεματικούς τομείς

 Κορυφή

2. Τα θέματα / έννοιες κατά τάξεις

Α' Λυκείου

Ορισμοί εννοιών

Οδηγός μελέτης

Νέοι-εφηβεία
Γ΄ ηλικία
Υγεία-διατροφή
Φιλία-έρωτας
Αμφισβήτηση
Χάσμα γενεών
Επικοινωνία
Γλώσσα-λόγος
Προφορικός και γραπτός λόγος
Διάλογος
Γλωσσομάθεια
Αναλφαβητισμός
Γλωσσικό ζήτημα
Λεξιπενία
Εκπαίδευση-παιδεία
Δάσκαλος
Παιχνίδι
Αθλητισμός
Αστείο-κωμικό
Γέλιο

Κορυφή

Β' Λυκείου
Έννοιες Β' Λυκείου - Εισαγωγή
Έννοιες Β' Λυκείου - Σύντομοι Ορισμοί
Οδηγός Μελέτης Εννοιών

Κείμενα για μελέτη από τα σχολικά βιβλία

Κριτική
Αυτοκριτική
Αυτοέλεγχος
Αυτογνωσία
Λακωνικότητα
Παιδεία-δάσκαλος
Εκπαίδευση
H Γνώση Είναι Δύναμη
ΜΜΕ - Πληροφόρηση - Εννοιολογικές Συσχετίσεις
Πληροφόρηση-Παραπληροφόρηση
Δημοσιογραφία
Κώδικας δημ.δεοντολογίας
Τηλεόραση
Internet
Ελεύθερος Χρόνος και Ψυχαγωγία
Ριάλιτι
Βιβλίο
Κόμικς
Τέχνη
Καλλιτέχνης
Κριτική της τέχνης-κριτικός
Εργασία-επάγγελμα-τηλεργασία
Εξειδίκευση
Επαγγελματικός προσανατολισμός
Ανεργία
Διαφήμιση
Υπερκατανάλωση-Αλλοτρίωση
Στερεότυπα-προκαταλήψεις
Ρατσισμός

Κορυφή

Γ' Λυκείου
Συνοπτική αφήγηση εννοιών Γ' Λυκείου
Οδηγός μελέτης εννοιών Γ' Λυκείου

Κείμενα για μελέτη από τα σχολικά βιβλία

Εθνικοί πολιτισμοί
Η προσφορά του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού
Ελλάδα - Έλληνες
Ιστορία
Μνημεία
Παράδοση
Πατριωτισμός - Εθνισμός
Πολυπολιτισμικές κοινωνίες - Νεορατσισμός - Ξενοφοβία
Εθνικισμός
Παγκοσμιοποίηση
Διεθνής κοινότητα
Διεθνισμός
Ο.Η.Ε. - Πόλεμος - Ειρήνη
Πυρηνική ενέργεια
Οικουμενική διακήρυξη - Ανθρώπινα δικαιώματα - Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Η θέση της γυναίκας
Ανθρωπισμός και Εθελοντισμός - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Ενωμένη Ευρώπη - Ελλάδα
Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση
Δημοκρατία - Αξιοκρατία 01 02
Λαϊκότητα-λαϊκισμός
Μεσσιανισμός
Ελευθερία - Καθήκον
Μαζοποίηση - Αλλοτρίωση
Επιστήμη - Τεχνολογία
Πνευματικός άνθρωπος - Ο ρόλος του επιστήμονα
Διαδίκτυο
Κινητή Τηλεφωνία
Γενετική - Κλωνοποίηση - Βιοηθική
Οικολογικό πρόβλημα
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Τουρισμός - Σχολικές εκδρομές
Πνευματική - Χειρωνακτική εργασία
Διαφήμιση
Καταναλωτισμός - Υλισμός
Βία - Εγκληματικότητα - Τρομοκρατία
Δίκαιο - Νόμοι
Θανατική ποινή
Εκπαίδευση - Εισαγωγή
Παιδεία
Τεχνοκρατική και ανθρωπιστική εκπαίδευση
Γλωσσική εκπαίδευση
Ανώτατη εκπαίδευση
Τέχνη - Λογοτεχνία
Αθλητισμός - Ολυμπισμός - Ομαδικά παιχνίδια

Κορυφή

3. Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 Κορυφή

 

Επικοινωνία

Κάππου Μαρία

Εκπαιδευτικός-Φιλόλογος

τηλ. 22940 33277, 6973416076

e-mail:
mkappou@gmail.com