Περιεχόμενο και οργάνωση του ιστότοπου

Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε πως η Γλωσσική εκπαίδευση αποτελεί τη βάση του εκπαιδευτικού συστήματος, αφού ο γραπτός λόγος και ειδικότερα ο επιστημονικός και φιλοσοφικός λόγος είναι το μέσον πρόσβασης σε όλες τις γνωστικές περιοχές (μαθήματα κατεύθυνσης και Γ. Παιδείας) και ο μοναδικός τρόπος προσέγγισης, κατανόησης και έκφρασης του ανθρώπινου πνεύματος (φιλοσοφία, δοκίμια, άρθρα, λογοτεχνία).

Ωστόσο, με λύπη μας, διαπιστώνουμε ότι δεν κατέχει την κεντρική θέση που του αρμόζει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Οι 2 ώρες που προβλέπονται για τη διδασκαλία των κειμένων (περιγραφικά, αφηγηματικά, επιχειρηματολογικά) δεν επαρκούν για να εξοικειωθεί ο μαθητής με τις ποικίλες χρήσεις της γλώσσας με αποτέλεσμα τα γνωστά απογοητευτικά αποτελέσματα των τελειοφοίτων στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αυτά αδικούν και τους μαθητές (οι οποίοι αποδεδειγμένα διαθέτουν υψηλή νοημοσύνη, αφού σε άλλα μαθήματα διαπρέπουν) και τους καθηγητές (οι οποίοι δίνουν σκληρή αλλά άνιση μάχη στο σχολείο λόγω αντικειμενικών δυσκολιών).

    Ο λόγος της σχολικής αποτυχίας στο Γλωσσικό μάθημα, κατά τη γνώμη μας και σύμφωνα με σχετικές έρευνες και δημοσιεύσεις, οφείλεται:
α) στις λίγες ώρες διδασκαλίας
β) στον κατακερματισμό της διδασκόμενης θεωρίας για τα κείμενα στα σχολικά βιβλία Νεοελληνική γλώσσα για το Γυμνάσιο και Έκφραση-Έκθεση για το Λύκειο.
γ) στην απουσία παραδειγμάτων.

Τα εμπόδια που συναντούσαν οι μαθητές μου και η επιθυμία μου να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της γλωσσικής διδασκαλίας ήταν το κίνητρο που με ώθησε να συστηματοποιήσω με ένα πιο σαφή και λειτουργικό τρόπο τη διδασκόμενη θεωρία. Καρπός αυτής της προσπάθειας είναι ένα διδακτικό εγχειρίδιο, στο οποίο παρουσιάζεται η διδακτέα ύλη όλων των τάξεων με λογική αλληλουχία. Σκοπός του βιβλίου είναι να γίνει αντιληπτό πως η διδασκόμενη θεωρία αναφορικά με τη γλώσσα και τα κείμενα αξιοποιείται παράλληλα για τη σύνταξη περίληψης και έκθεσης. Γι’ αυτό η οργάνωση του βιβλίου ακολουθεί τον τρόπο εξέτασης του γλωσσικού μαθήματος.

Εισαγωγή: Διδακτέα ύλη και γραπτή δοκιμασία

Α. Πως γράφω περίληψη (πληροφοριακή)

Β. Διδακτέα ύλη και παραδείγματα απαντήσεων

Γ. Πως γράφω έκθεση (δοκίμιο, άρθρο, ομιλία, επιστολή)

   Το υλικό της ιστοσελίδας συμπληρώνει αυτή την προσπάθεια με ασκήσεις και πληροφοριακό υλικό για την έκθεση, αφού για την ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών δεν επαρκεί η γνώση της θεωρίας και της μεθοδολογίας αλλά απαιτείται παράλληλα και η συστηματική μελέτη και γνωσιακή εξοικείωση με τα θέματα/έννοιες που διδάσκονται κατά τη σχολική διαδικασία.

Καλή πλοήγηση!

Επικοινωνία

Κάππου Μαρία

Εκπαιδευτικός-Φιλόλογος

τηλ. 22940 33277, 6973416076

e-mail:
mkappou@gmail.com